| Časopis | Závody | Kluby | Žebříčky | Výsledky MR | Inzerce | Diskuse | Odkazy | archiv.mushing.cz |
Časopis
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Seznam aktivních licencí
Seznam DID
Hostované domény
Verze systému

Jak zasílat výsledky závodů ke zveřejnění na www.mushing.cz? (41641)
2003-10-30 15:53:21 Seidl Luboš - rubrika Internet

Pro zjednodušení a zrychlení zveřejnění výsledků závodů na www.mushing.cz je nutno aby pořadatelé závodů zasílali své výsledky jednotném formátu. Viz Soutěžní řád XXI.8.

Tabulku s výsledky závodů je možno zasílat ve formátu CSV (hodnoty oddělené středníkem) nebo XLS. Výsledky jednoho závodního týmu musí být vždy pouze na jednom řádku v následujícím pořadí hodnot:
pořadí;startovní_číslo;jméno_závodníka;kategorie;DID;RZT;klub;čas1;čas2;čas_celkový;odstup;rychlost
Jednotlivé položky zapisujte v následujícím formátu.

 • pořadí - celé číslo bez teček např."12"
  u závodníků kteří neodstartovali nebo nedokončili některé z kol závodu uvádějte pořadí jako následující honotu za posledním závodníkem dané kategorie. V případě, že je v dané kategorii více takových závodníků uvádějte tyto v pořadí podle toho kdo ujel nejdál (nejvíce kol) a dosaženého času.
 • startovní číslo - celé číslo bez teček např."25" uvádějte vždy
 • jméno závodníka - uvádějte příjmení a jméno závodníka (možno doplnit pořadovým číslem týmu závodníka)
  příklad: správně "Seidl Luboš - 2" nebo "Seidl Luboš", špatně "Luboš Seidl"
 • kategorie - zkratka kategorie stejná jako je uvedeno v při zadávání propozic. Kategorie ve kterých soutěží odděleně ženy prosím označovat W nikoli Ž - vyhneme se tím případným potížím s češtinou. Ve zkratkách kategorií se nedělají mezery !!!
  příklad: správně "SKJ2W" špatně "SKJ 2Ž"
 • DID - číslo licence uvádějte pouze u českých závodníků pětimístnou hodnotu za pomlčkou, tedy z DID 00420-00041 pouze "00041". Formát XLS (respektive samotný program EXCEL) ořezává zleva nuly což je přípustné
  příklad: správně "00041" na "41", špatně "00730" na "73"
 • RZT - číslo registrace závodního týmu šestimístné celé číslo bez teček. Stejně jako v případě DID je možno možno uvádět bez první nuly jen posledních 5 číslic (tedy až do roku 2010 kdy budou RZT začínat 10XXXX)
  příklad: "040028" nebo "40028"
 • klub - pořadové číslo klubu NIKOLI jeho název ani zkratka. V případě zahraničních závodníků je možno uvést zkratku země.
  příklad: správně "51" nebo "PL", špatně "Samota" nebo "Polsko"
 • čas - u časů všech kol, výsledného času a odstupu na vítěze uvádějte osmimístnou hodnotu času bez oddělovačů včetně setin sekundy HHMMSSDD (H-hodina, M-minuta, S-sekunda, D-setina sekundy). Pokud je závod měřen na celé sekundy uvádějte na konci 00. Je možno uvádět bez nul odleva.
  příklad: správně "01221500" nebo"1221500" špatně "1:22:15,00"
 • rychlost - rychlost v km/hod. zaokrouhlená na dvě desetinná místa. Je přípustná destetinná čárka i tečka
  příklad: správně "26,88" nebo "26.88" špatně "26,8792"
 • u závodníků kteří neodstartovali, nebo nedokončili kolo uvádějte v polích čas1;čas2;čas_celkový;odstup a rychlost od okamžiku kdy tento stav nastal prázdnou hodnotu " " nebo "0"

Pro pořadatele dvoukolových závodů je nejjednodušší použít ke zpracování výsledků program Závody Psích Spřežení (ZPS), který je možno volně stáhnout z http://archiv.mushing.cz/program_casomira/ Tento program podporuje import databáze RZT z www.mushing.cz a následně produkuje exportní CSV soubor s výsledky, který lze přímo nahrát do databáze výsledků www.mushing.cz

Všichni ostatní kteří nevyužívají program ZPS a pořadatelé tří- a více-kolových závodů zašlete výsledky dle vzorového souboru. Čas třetího a dalších kol uvádějte před celkovým časem tak aby poslední tři sloupce byly vždy Celkový_čas;odstup;rychlost

Délky tratí se do výsledkové listiny dotahují z propozic závodu, takže si je může každý pořadatel opravit sám.

A na závěr - kam výsledky posílat??? na e-mailovou adresu kontakt@mushing.cz

Seidl Luboš

| Další články autora | Diskuse (20) | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,41 (7098)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný

Diskuse - Přidat názor - Rozbalit klikni pro zobrazení diskuse


Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 2 členi
právě si čte 1 člověk

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Vygenerováno za 0,00489 vteřin
Počet zobrazených stránek 74 463 280, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , created by www.invite.cz, e-mail: invite@invite.cz
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600